before and after picture

Име: Валентин Петков

Хората сме така устроени, че цял живот съзнателно или не, се променяме. Понякога оставяме животът да ни промени, а понякога вземаме живота в ръцете си и ние променяме него. Вярвам,...